آکادمی روانشناسی و هوش ماهر

 شماره های تماس: 02146049687 – 02146137407

آدرس: پونک تقاطع میرزابابایی و عدل پلاک ۲۹ طبقه اول واحد ۲ کلینیک روانشناسی ماهر

اعضای هیات علمی

نام محل کار ملاحضات
دکتر ابوطالب سعادتی استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات رئیس انجمن هوش و استعداد ایران
دکتر هادی بهرامی استاد دانشگاه علامه طباطبایی هیات مدیره انجمن هوش و استعداد ایران
دکتر فریبرز درتاج استاد دانشگاه علامه طباطبایی رئیس انجمن روان شناسی تربیتی ایران
دکتر حسن عشایری استاد دانشگاه علوم پزشکی رئیس انجمن عصب شناسی ایران
دکتر کوورش فتحی واجارگاه استاد دانشگاه شهید بهشتی چهره ماندگار برنامه ریزی درسی ایران
دکتر مصطفی تبریزی استاد دانشگاه علامه طباطبایی متخصص اختلالات یادگیری
دکتر مهدی سیاح برگرد استاد دانشگاه علوم پزشکی اهواز عضو هیات موسس انجمن هوش و استعداد
دکتر خدیجه ابوالمعالی دانشیار دانشگاه تهران شمال نائب رئیس انجمن هوش و استعداد ایران
دکتر علی نظری استادیار دانشگاه علوم پزشکی عضو هیات موسس انجمن هوش و استعداد ایران
دکتر ماندانا شیرازی دانشیار وزارت بهداشت استاد دانشگاه کارولینسا سوئد
دکتر صادق نصری دانشیار دانشگاه شهید رجایی عضو هیات موسس انجمن هوش و استعداد ایران
دکتر حسن اسدزاده دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی عضو هیات موسس انجمن هوش و استعداد ایران
دکتر منصوره کریم زاده دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی رئیس انجمن کودکان پیش از دبستان ایران
دکتر زهره موسی زاده دانشیار دانشگاه امام صادق عضو هیات موسس انجمن هوش و استعداد ایران
دکتر مهرناز ازاد یکتا دانشیار دانشگاه علوم و تحقیقات عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات
دکتر علی اسماعیلی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر نبی الله رضایی مدرس دانشگاه رئیس بیمارستان ولیعصر تهران
دکتر نظام هاشمی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین عضو هیات مدیره انجمن پلیس ایران
دکتر حسین کشاورز استادیار دانشگاه تهران عضو انجمن هوش و استعداد ایران
دکتر جمشید جراره استادیار دانشگاه شهید رجایی عضو انجمن هوش و استعداد ایران
دکتر یاسمین زحمتکش مدرس دانشگاه علوم و تحقیقات هیات مدیره انجمن هوش و استعداد